Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[DIR] deltacloud/ 2017-06-20 05:55 - [DIR] cocoon/ 2017-06-20 05:56 - [DIR] lucenenet/ 2017-06-20 05:56 - [DIR] forrest/ 2017-06-20 05:57 - [DIR] zeppelin/ 2017-06-20 06:00 - [DIR] ace/ 2017-06-20 06:00 - [DIR] olingo/ 2017-06-20 06:00 - [DIR] rave/ 2017-06-20 06:06 - [DIR] hama/ 2017-06-20 06:07 - [DIR] maven/ 2017-06-20 06:07 - [DIR] helix/ 2017-06-20 06:08 - [DIR] archiva/ 2017-06-20 06:11 - [DIR] stdcxx/ 2017-06-20 06:12 - [DIR] servicemix/ 2017-06-20 06:14 - [DIR] tiles/ 2017-06-20 06:28 - [DIR] continuum/ 2017-06-20 06:28 - [DIR] cayenne/ 2017-06-20 06:29 - [DIR] shiro/ 2017-06-20 06:29 - [DIR] mina/ 2017-06-20 06:30 - [DIR] db/ 2017-06-20 06:31 - [DIR] ranger/ 2017-06-20 12:18 - [DIR] climate/ 2017-06-20 12:19 - [DIR] orc/ 2017-06-20 12:22 - [DIR] ant/ 2017-06-20 12:22 - [DIR] chukwa/ 2017-06-20 12:22 - [DIR] tuscany/ 2017-06-20 12:23 - [DIR] zest/ 2017-06-20 12:23 - [DIR] airavata/ 2017-06-20 12:23 - [DIR] wookie/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] qpid/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] lens/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] axis/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] perl/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] directmemory/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] stanbol/ 2017-06-20 12:26 - [DIR] turbine/ 2017-06-20 12:28 - [DIR] abdera/ 2017-06-20 12:28 - [DIR] jakarta/ 2017-06-20 12:28 - [DIR] clerezza/ 2017-06-20 12:28 - [DIR] pig/ 2017-06-20 12:28 - [DIR] whirr/ 2017-06-20 12:34 - [DIR] cloudstack/ 2017-06-20 12:35 - [DIR] creadur/ 2017-06-20 12:35 - [DIR] serf/ 2017-06-20 12:39 - [DIR] aries/ 2017-06-20 12:39 - [DIR] beehive/ 2017-06-20 12:50 - [DIR] ctakes/ 2017-06-20 13:08 - [DIR] buildr/ 2017-06-20 13:28 - [DIR] harmony/ 2017-06-20 13:28 - [DIR] crunch/ 2017-06-20 13:29 - [DIR] shindig/ 2017-06-20 13:31 - [DIR] myfaces/ 2017-06-20 13:36 - [DIR] xerces/ 2017-06-20 13:36 - [DIR] shale/ 2017-06-20 13:36 - [DIR] mrunit/ 2017-06-20 13:38 - [DIR] james/ 2017-06-20 13:39 - [DIR] stratos/ 2017-06-20 13:39 - [DIR] nutch/ 2017-06-20 13:39 - [DIR] tcl/ 2017-06-20 13:41 - [DIR] ws/ 2017-06-20 13:43 - [DIR] devicemap/ 2017-06-20 13:43 - [DIR] flex/ 2017-06-20 13:44 - [DIR] juddi/ 2017-06-20 13:45 - [DIR] giraph/ 2017-06-20 14:04 - [DIR] deltaspike/ 2017-06-20 14:14 - [DIR] bahir/ 2017-06-20 14:14 - [DIR] aurora/ 2017-06-20 14:14 - [DIR] apex/ 2017-06-20 14:15 - [DIR] tajo/ 2017-06-20 14:17 - [DIR] bloodhound/ 2017-06-20 14:17 - [DIR] xalan/ 2017-06-20 14:19 - [DIR] hivemind/ 2017-06-20 14:19 - [DIR] celix/ 2017-06-20 14:31 - [DIR] empire-db/ 2017-06-20 14:31 - [DIR] zookeeper/ 2017-06-20 14:33 - [DIR] lenya/ 2017-06-20 14:33 - [DIR] tomee/ 2017-06-20 14:36 - [DIR] excalibur/ 2017-06-20 14:41 - [DIR] click/ 2017-06-20 14:42 - [DIR] httpcomponents/ 2017-06-20 14:43 - [DIR] river/ 2017-06-20 14:43 - [DIR] openjpa/ 2017-06-20 14:45 - [DIR] mahout/ 2017-06-20 14:52 - [DIR] xml/ 2017-06-20 14:55 - [DIR] sqoop/ 2017-06-20 14:56 - [DIR] santuario/ 2017-06-20 14:56 - [DIR] spamassassin/ 2017-06-20 14:56 - [DIR] onami/ 2017-06-20 14:57 - [DIR] avro/ 2017-06-20 14:57 - [DIR] ibatis/ 2017-06-20 15:05 - [DIR] lucene/ 2017-06-20 15:06 - [DIR] lucy/ 2017-06-20 15:07 - [DIR] camel/ 2017-06-20 15:12 - [DIR] vxquery/ 2017-06-20 15:14 - [DIR] oltu/ 2017-06-20 15:15 - [DIR] marmotta/ 2017-06-20 15:15 - [DIR] usergrid/ 2017-06-20 15:15 - [DIR] etch/ 2017-06-20 15:16 - [DIR] nifi/ 2017-06-20 15:25 - [DIR] esme/ 2017-06-20 15:25 - [DIR] directory/ 2017-06-20 15:43 - [DIR] xmlbeans/ 2017-06-20 15:47 - [DIR] accumulo/ 2017-06-20 15:48 - [DIR] jspwiki/ 2017-06-20 15:48 - [DIR] isis/ 2017-06-20 15:49 - [DIR] xmlgraphics/ 2017-06-20 15:50 - [DIR] synapse/ 2017-06-20 15:51 - [DIR] bval/ 2017-06-20 15:56 - [DIR] portals/ 2017-06-20 15:56 - [DIR] oozie/ 2017-06-20 15:58 - [DIR] poi/ 2017-06-20 16:01 - [DIR] any23/ 2017-06-20 16:04 - [DIR] sis/ 2017-06-20 16:05 - [DIR] thrift/ 2017-06-20 16:05 - [DIR] falcon/ 2017-06-20 16:06 - [DIR] tapestry/ 2017-06-20 16:13 - [DIR] phoenix/ 2017-06-22 00:25 - [DIR] calcite/ 2017-06-26 11:37 - [DIR] allura/ 2017-06-27 20:44 - [DIR] ofbiz/ 2017-06-29 13:34 - [DIR] activemq/ 2017-06-30 20:57 - [DIR] bigtop/ 2017-07-01 08:54 - [DIR] roller/ 2017-07-01 22:12 - [DIR] wink/ 2017-07-02 09:07 - [DIR] jclouds/ 2017-07-06 16:34 - [DIR] ode/ 2017-07-07 13:46 - [DIR] pivot/ 2017-07-08 17:28 - [DIR] carbondata/ 2017-07-10 17:58 - [DIR] spark/ 2017-07-11 01:11 - [DIR] tika/ 2017-07-12 14:22 - [DIR] yetus/ 2017-07-12 23:06 - [DIR] geode/ 2017-07-15 18:30 - [DIR] jena/ 2017-07-21 10:56 - [DIR] fineract/ 2017-07-24 14:39 - [DIR] tez/ 2017-07-24 23:56 - [DIR] polygene/ 2017-07-26 21:19 - [DIR] hive/ 2017-07-28 18:01 - [DIR] couchdb/ 2017-07-29 02:19 - [DIR] curator/ 2017-07-29 18:16 - [DIR] chemistry/ 2017-07-31 14:39 - [DIR] drill/ 2017-07-31 19:27 - [DIR] tomcat/ 2017-08-03 11:57 - [DIR] parquet/ 2017-08-03 15:35 - [DIR] velocity/ 2017-08-06 17:17 - [DIR] sentry/ 2017-08-08 00:20 - [DIR] karaf/ 2017-08-08 09:10 - [DIR] flink/ 2017-08-08 19:05 - [DIR] apr/ 2017-08-08 21:40 - [DIR] logging/ 2017-08-09 22:13 - [DIR] reef/ 2017-08-10 09:57 - [DIR] pdfbox/ 2017-08-13 17:02 - [DIR] streams/ 2017-08-14 07:52 - [DIR] cassandra/ 2017-08-16 22:24 - [DIR] commons/ 2017-08-17 11:51 - [DIR] kylin/ 2017-08-17 17:50 - [DIR] subversion/ 2017-08-17 23:55 - [DIR] vcl/ 2017-08-18 23:59 - [DIR] knox/ 2017-08-19 15:47 - [DIR] metamodel/ 2017-08-19 20:09 - [DIR] openoffice/ 2017-08-20 17:30 - [DIR] beam/ 2017-08-23 02:55 - [DIR] samza/ 2017-08-25 01:30 - [DIR] asterixdb/ 2017-08-25 02:49 - [DIR] twill/ 2017-08-25 07:25 - [DIR] tinkerpop/ 2017-08-27 17:43 - [DIR] oodt/ 2017-08-27 22:42 - [DIR] madlib/ 2017-08-29 19:40 - [DIR] atlas/ 2017-08-29 23:53 - [DIR] ambari/ 2017-08-30 01:18 - [DIR] cordova/ 2017-08-30 20:57 - [DIR] uima/ 2017-08-30 21:08 - [DIR] eagle/ 2017-09-01 00:56 - [DIR] libcloud/ 2017-09-04 00:36 - [DIR] openwebbeans/ 2017-09-05 18:09 - [DIR] johnzon/ 2017-09-05 18:12 - [DIR] incubator/ 2017-09-05 22:20 - [DIR] trafficserver/ 2017-09-06 04:53 - [DIR] groovy/ 2017-09-06 20:07 - [DIR] struts/ 2017-09-06 22:36 - [DIR] bookkeeper/ 2017-09-07 09:38 - [DIR] openmeetings/ 2017-09-07 17:10 - [DIR] httpd/ 2017-09-08 18:17 - [DIR] kudu/ 2017-09-08 23:59 - [DIR] syncope/ 2017-09-10 15:28 - [DIR] felix/ 2017-09-11 23:05 - [DIR] manifoldcf/ 2017-09-12 08:22 - [DIR] kafka/ 2017-09-12 17:35 - [DIR] mynewt/ 2017-09-12 18:46 - [DIR] jmeter/ 2017-09-12 20:07 - [DIR] storm/ 2017-09-13 20:25 - [DIR] flume/ 2017-09-13 21:26 - [DIR] systemml/ 2017-09-13 23:09 - [DIR] geronimo/ 2017-09-14 04:33 - [DIR] jackrabbit/ 2017-09-14 16:42 - [DIR] fluo/ 2017-09-15 01:55 - [DIR] opennlp/ 2017-09-15 16:25 - [DIR] arrow/ 2017-09-17 21:21 - [DIR] hadoop/ 2017-09-18 10:47 - [DIR] ignite/ 2017-09-18 19:45 - [DIR] cxf/ 2017-09-18 19:51 - [DIR] hbase/ 2017-09-18 21:34 - [DIR] mesos/ 2017-09-18 23:30 - [DIR] sling/ 2017-09-19 11:23 - [DIR] brooklyn/ 2017-09-19 15:28 - [DIR] gora/ 2017-09-19 22:48 - [DIR] wicket/ 2017-09-19 23:05 - [DIR] metron/ 2017-09-20 02:11 - [DIR] zzz/ 2017-09-20 07:19 - [TXT] README.html 2017-06-25 03:00 354 [IMG] favicon.ico 2017-06-25 03:00 3.6K [TXT] HEADER.html 2017-06-25 03:00 767