Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[DIR] directory/ 2020-07-03 07:11 - [DIR] ws/ 2020-07-03 07:12 - [DIR] httpcomponents/ 2020-07-03 07:15 - [DIR] xalan/ 2020-07-03 07:21 - [DIR] santuario/ 2020-07-03 07:22 - [DIR] falcon/ 2020-07-03 07:25 - [DIR] apex/ 2020-07-03 07:26 - [DIR] celix/ 2020-07-03 07:29 - [DIR] xmlgraphics/ 2020-07-03 07:31 - [DIR] vcl/ 2020-07-03 07:32 - [DIR] xerces/ 2020-07-06 17:12 - [DIR] streams/ 2020-07-06 17:17 - [DIR] juddi/ 2020-07-06 17:17 - [DIR] freemarker/ 2020-07-06 17:17 - [DIR] aurora/ 2020-07-06 17:18 - [DIR] db/ 2020-07-06 17:19 - [DIR] velocity/ 2020-07-06 17:21 - [DIR] juneau/ 2020-07-06 17:22 - [DIR] olingo/ 2020-07-06 17:22 - [DIR] flex/ 2020-07-06 17:23 - [DIR] gora/ 2020-07-06 18:15 - [DIR] creadur/ 2020-07-06 18:15 - [DIR] portals/ 2020-07-06 18:15 - [DIR] serf/ 2020-07-06 18:15 - [DIR] airavata/ 2020-07-06 18:16 - [DIR] tcl/ 2020-07-06 18:17 - [DIR] axis/ 2020-07-06 18:19 - [DIR] fluo/ 2020-07-06 18:19 - [DIR] pivot/ 2020-07-06 18:20 - [DIR] pig/ 2020-07-06 18:21 - [DIR] buildr/ 2020-07-06 18:24 - [DIR] bloodhound/ 2020-07-06 18:24 - [DIR] bval/ 2020-11-05 20:21 - [DIR] isis/ 2020-11-05 20:42 - [DIR] giraph/ 2020-11-05 20:56 - [DIR] cocoon/ 2020-11-05 20:57 - [DIR] griffin/ 2020-11-15 08:18 - [DIR] mesos/ 2020-11-24 17:12 - [DIR] nutch/ 2021-01-24 23:09 - [DIR] oozie/ 2021-02-25 18:32 - [DIR] vxquery/ 2021-03-04 17:31 - [DIR] forrest/ 2021-03-05 20:24 - [DIR] crunch/ 2021-03-08 20:16 - [DIR] clerezza/ 2021-03-08 20:47 - [DIR] stanbol/ 2021-03-09 18:10 - [DIR] chukwa/ 2021-03-10 17:12 - [DIR] twill/ 2021-03-10 18:42 - [DIR] lens/ 2021-03-10 19:47 - [DIR] predictionio/ 2021-03-11 17:36 - [DIR] sentry/ 2021-03-12 00:07 - [DIR] metron/ 2021-03-12 00:56 - [DIR] eagle/ 2021-03-12 23:29 - [DIR] marmotta/ 2021-03-12 23:37 - [DIR] climate/ 2021-03-12 23:39 - [DIR] spamassassin/ 2021-03-24 21:55 - [DIR] tajo/ 2021-03-29 18:34 - [DIR] trafodion/ 2021-05-04 16:59 - [DIR] qpid/ 2021-05-12 18:09 - [DIR] allura/ 2021-05-17 22:57 - [DIR] mina/ 2021-05-27 21:52 - [DIR] metamodel/ 2021-06-28 20:00 - [DIR] tomcat/ 2021-07-05 10:39 - [DIR] sqoop/ 2021-07-08 18:32 - [DIR] james/ 2021-07-19 10:33 - [DIR] camel/ 2021-07-27 11:38 - [DIR] myfaces/ 2021-07-30 10:30 - [DIR] atlas/ 2021-08-18 00:02 - [DIR] hawq/ 2021-08-18 06:45 - [DIR] datasketches/ 2021-08-23 20:00 - [DIR] singa/ 2021-09-07 12:41 - [DIR] parquet/ 2021-10-06 14:14 - [DIR] oodt/ 2021-10-08 18:22 - [DIR] ant/ 2021-10-19 09:42 - [DIR] avro/ 2021-10-27 17:25 - [DIR] poi/ 2021-11-02 10:00 - [DIR] opennlp/ 2021-11-03 14:35 - [DIR] couchdb/ 2021-11-19 17:04 - [DIR] tvm/ 2021-11-24 19:07 - [DIR] cordova/ 2021-11-28 08:49 - [DIR] gobblin/ 2021-12-09 09:09 - [DIR] turbine/ 2021-12-13 15:30 - [DIR] plc4x/ 2021-12-17 17:18 - [DIR] roller/ 2021-12-22 18:57 - [DIR] cayenne/ 2021-12-24 10:58 - [DIR] jmeter/ 2021-12-24 17:05 - [DIR] guacamole/ 2022-01-02 07:20 - [DIR] usergrid/ 2022-01-04 22:06 - [DIR] knox/ 2022-01-12 15:20 - [DIR] perl/ 2022-01-30 15:19 - [DIR] ambari/ 2022-01-31 23:30 - [DIR] trafficcontrol/ 2022-02-05 00:17 - [DIR] openwebbeans/ 2022-02-08 09:57 - [DIR] accumulo/ 2022-02-13 20:36 - [DIR] lucenenet/ 2022-02-17 11:49 - [DIR] cloudstack/ 2022-02-18 16:38 - [DIR] spark/ 2022-02-19 00:56 - [DIR] chemistry/ 2022-02-21 16:36 - [DIR] river/ 2022-02-23 00:13 - [DIR] jspwiki/ 2022-02-25 00:18 - [DIR] netbeans/ 2022-02-25 15:09 - [DIR] zeppelin/ 2022-02-28 07:07 - [DIR] unomi/ 2022-02-28 15:38 - [DIR] any23/ 2022-03-04 00:49 - [DIR] hop/ 2022-03-07 22:01 - [DIR] geronimo/ 2022-03-08 12:25 - [DIR] lucene/ 2022-03-08 22:19 - [DIR] madlib/ 2022-03-08 23:56 - [DIR] logging/ 2022-03-10 05:29 - [DIR] jackrabbit/ 2022-03-10 19:50 - [DIR] empire-db/ 2022-03-11 16:29 - [DIR] thrift/ 2022-03-16 23:04 - [DIR] curator/ 2022-03-17 12:40 - [DIR] systemds/ 2022-03-17 18:38 - [DIR] geode/ 2022-03-18 18:50 - [DIR] carbondata/ 2022-03-19 09:23 - [DIR] openjpa/ 2022-03-19 13:20 - [DIR] syncope/ 2022-03-21 11:42 - [DIR] storm/ 2022-03-22 03:10 - [DIR] daffodil/ 2022-03-22 18:32 - [DIR] shiro/ 2022-03-22 22:04 - [DIR] jclouds/ 2022-03-26 11:34 - [DIR] iotdb/ 2022-03-30 13:32 - [DIR] hadoop/ 2022-03-30 15:54 - [DIR] royale/ 2022-03-30 17:39 - [DIR] libcloud/ 2022-03-30 20:30 - [DIR] pinot/ 2022-03-31 12:29 - [DIR] trafficserver/ 2022-04-01 00:20 - [DIR] echarts/ 2022-04-01 07:28 - [DIR] tapestry/ 2022-04-02 03:41 - [DIR] commons/ 2022-04-03 17:17 - [DIR] servicemix/ 2022-04-03 20:00 - [DIR] reef/ 2022-04-03 21:33 - [DIR] iceberg/ 2022-04-04 02:08 - [DIR] struts/ 2022-04-04 09:13 - [DIR] httpd/ 2022-04-04 10:14 - [DIR] ctakes/ 2022-04-04 20:29 - [DIR] mahout/ 2022-04-04 22:02 - [DIR] samza/ 2022-04-05 02:14 - [DIR] ozone/ 2022-04-05 09:02 - [DIR] datafu/ 2022-04-05 17:01 - [DIR] ode/ 2022-04-05 17:17 - [DIR] hive/ 2022-04-08 22:54 - [DIR] pulsar/ 2022-04-09 05:57 - [DIR] synapse/ 2022-04-10 14:33 - [DIR] tinkerpop/ 2022-04-11 16:23 - [DIR] kudu/ 2022-04-11 17:53 - [DIR] cxf/ 2022-04-12 18:40 - [DIR] deltaspike/ 2022-04-13 23:03 - [DIR] tez/ 2022-04-14 13:02 - [DIR] shardingsphere/ 2022-04-14 14:55 - [DIR] rocketmq/ 2022-04-16 06:31 - [DIR] dolphinscheduler/ 2022-04-18 07:45 - [DIR] brooklyn/ 2022-04-18 19:07 - [DIR] phoenix/ 2022-04-19 10:45 - [DIR] helix/ 2022-04-21 23:34 - [DIR] beam/ 2022-04-22 01:11 - [DIR] groovy/ 2022-04-22 17:00 - [DIR] karaf/ 2022-04-23 08:30 - [DIR] incubator/ 2022-04-24 05:28 - [DIR] submarine/ 2022-04-25 03:56 - [DIR] druid/ 2022-04-26 21:48 - [DIR] ignite/ 2022-04-27 00:03 - [DIR] kylin/ 2022-04-27 17:20 - [DIR] superset/ 2022-04-28 16:00 - [DIR] hudi/ 2022-04-29 05:17 - [DIR] bahir/ 2022-04-29 21:16 - [DIR] flume/ 2022-04-30 11:38 - [DIR] airflow/ 2022-05-01 00:48 - [DIR] tika/ 2022-05-02 17:53 - [DIR] yunikorn/ 2022-05-04 06:20 - [DIR] aries/ 2022-05-04 17:53 - [DIR] jena/ 2022-05-05 00:05 - [DIR] rya/ 2022-05-05 10:54 - [DIR] mynewt/ 2022-05-06 13:25 - [DIR] wicket/ 2022-05-06 13:25 - [DIR] pdfbox/ 2022-05-06 13:25 - [DIR] impala/ 2022-05-06 13:25 - [DIR] openwhisk/ 2022-05-06 13:26 - [DIR] hbase/ 2022-05-07 21:37 - [DIR] subversion/ 2022-05-07 22:11 - [DIR] calcite/ 2022-05-08 07:42 - [DIR] uima/ 2022-05-09 11:40 - [DIR] tomee/ 2022-05-09 15:51 - [DIR] activemq/ 2022-05-11 19:26 - [DIR] johnzon/ 2022-05-11 21:29 - [DIR] fineract/ 2022-05-12 04:51 - [DIR] zookeeper/ 2022-05-12 05:25 - [DIR] kafka/ 2022-05-12 15:44 - [DIR] asterixdb/ 2022-05-13 04:54 - [DIR] mnemonic/ 2022-05-13 07:32 - [DIR] bookkeeper/ 2022-05-13 15:22 - [DIR] cassandra/ 2022-05-14 04:14 - [DIR] manifoldcf/ 2022-05-16 12:37 - [DIR] drill/ 2022-05-16 15:29 - [DIR] solr/ 2022-05-16 17:22 - [DIR] arrow/ 2022-05-16 23:11 - [DIR] servicecomb/ 2022-05-17 03:54 - [DIR] yetus/ 2022-05-17 04:52 - [DIR] openmeetings/ 2022-05-17 17:10 - [DIR] dubbo/ 2022-05-19 06:26 - [DIR] ratis/ 2022-05-19 09:02 - [DIR] flink/ 2022-05-19 16:14 - [DIR] nifi/ 2022-05-19 17:37 - [DIR] ranger/ 2022-05-19 20:35 - [DIR] sis/ 2022-05-20 11:25 - [DIR] bigtop/ 2022-05-21 15:09 - [DIR] apisix/ 2022-05-22 15:45 - [DIR] orc/ 2022-05-23 01:36 - [DIR] felix/ 2022-05-23 08:03 - [DIR] skywalking/ 2022-05-23 15:29 - [DIR] apr/ 2022-05-23 23:42 - [DIR] archiva/ 2022-05-23 23:42 - [DIR] maven/ 2022-05-23 23:42 - [DIR] ofbiz/ 2022-05-23 23:42 - [DIR] sling/ 2022-05-23 23:42 - [DIR] zzz/ 2022-05-24 00:00 - [IMG] favicon.ico 2020-07-06 18:18 1.6K [TXT] README.html 2020-07-06 18:19 354 [TXT] HEADER.html 2020-10-16 19:46 770